OR-begeleiding.nl is een dienst van Blat advocaten te Zeist (nabij Utrecht), die specifiek is opgericht om Ondernemingsraden (OR) en Personeelsvertegenwoordigingen (PVT’s) te adviseren omtrent hun bevoegdheden en verplichtingen op grond van de wet (WOR) of anderszins.

Kenmerken van onze dienstverlening zijn:

  • Ruime ervaring op het gebied van medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht
  • Ondersteuning door een advocaat met kennis van zaken (parate kennis)
  • Wij gaan uit van de kracht van de OR en helpen de leden bij het nemen van hun beslissing
  • Geen algemene cursussen, maar directe ad hoc ondersteuning op het moment dat dit nodig is
  • Geen langdradige adviezen, maar een directe adviezen die er toe doen
  • Door de gekozen wijze van werken, relatief lage kosten

Neem contact op met or-begeleiding.nl voor een nadere toelichting op onze dienstverlening of voor het maken van een afspraak.

OR-begeleiding.nl
Montaubanstraat 2A
Postbus 346, 3700 AH  Zeist
Tel. 030-698 20 35
email: info@or-begeleiding.nl